• Retourneren

Retourneren

Retouradres:
Postbus 2050
2400 CB Alphen aan den Rijn

Herroepingsrecht: U heeft een afkoelingsperiode van 14 (kalender)dagen om zonder opgaaf van redenen het product kosteloos te retourneren. Deze termijn gaat lopen vanaf het moment dat u, of een door u aangewezen derde, de producten in ontvangst hebben genomen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van door ons toegezonden modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Het volstaat om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat deze termijn is verstreken. Na herroeping dient u de goederen uiterlijk binnen 14 dagen aan ons te retourneren. De producten die geretourneerd worden dienen in zo oorspronkelijk mogelijke staat, ongebruikt teruggestuurd te worden.Bij beschadigde artikelen zal er beoordeelt worden of de gehele aankoopsom geretourneerd wordt of een gedeelte daarvan. U bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Retourzending
Bij bestellingen in Nederland heeft u een retourzending formulier en een retouretiket van GLS ontvangen. Hier kunt u uw gegevens invullen en vindt u het retouradres.

Bij bestelling in België kunt u het pakket via reguliere post retour zenden naar ons postadres. In overleg zullen wij de portokosten terugstorten (maximaal € 8,-). Stuur een email om de retourzending aan te melden naar info@leukebril.nu. 

Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 14 dagen na ontbinding betalen wij de aankoopsom inclusief eventuele verzendkosten terug. Indien u een gedeelte van de bestelling houdt, vergoeden wij de verzendkosten niet. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Leukebril.nu heeft gedaan. Dit i.v .m. eventuele fraude met terugbetalingen.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie?   — Vul dan het onderstaande formulier in